Клуб „Журналистика“
Общински детски център за култура и изкуство - Русе

101 години по-късно (2)