Клуб „Журналистика“
Общински детски център за култура и изкуство - Русе

Написано преди години... (1)

“Тънката” граница между полезното и каприза

Юлия Стефанова

Живеем в забързан и динамичен свят, в свят на напредъка и технологиите. Непрекъснато усъвършенстване на техниката улеснява живота на хората. Но дали не свързваме полезното с прищявките и глезотиите?!