Клуб „Журналистика“
Общински детски център за култура и изкуство - Русе

За печатното издание

"Екип 101" е младежки вестник, който няма амбицията да покрива празни ниши на вестинкарския пазар. Той се списва с учебна цел от нашия клуб "Журналистика" при Общинския детски център за култура и изкуство - Русе. В него всеки млад господин или госпожица от първи до последния клас на средните училища ще може да намери нещо за себе си. Тук ще има и свое място за изява - с журналистически материал, с рисунка, със снимка.
През нашия клуб неусетно преминаха забележимо повече от 100 ученици от русенски училища. Мнозина от тях вече завършиха и университети у нас, и в чужбина.
В "Екип 101" ще прочетете размисли за времето, сътворено в клуба, за журналистиката, за осъществените първи мечти...