Клуб „Журналистика“
Общински детски център за култура и изкуство - Русе

За клуб "Журналистика"

С какво се занимава клубът?

Младите журналисти изучават основни тънкости от занаята, пишат различни по жанр материали, обсъждат и сами редактират своите текстове; Част от темите, по които пишат децата, са свързани с дейността на различните творчески формации към ОБДЦКИ, отразяват проявите и инициативите на центъра и на училищата, в които учат; Участниците в клуба посещават медийни събития и пресконференции; Клубът издава свой нов вестник "Екип 101" /от юни 2007 г./, поддържа собствен сайт в интернет; Всичко всеки може да напише и оформи сам на компютрите в клуба, да сърфира из интернет!

Кой може да участва в клуба?

Добре дошъл е всеки русенски ученик от V до XII клас; Някои идват тук от любопитство, но остават...

Къде и кога са сбирките на клуба?

Всяка събота от 10,30 часа в ОбДЦКИ, на ул. "Мария Луиза" 19 /срещу Първо РПУ на МВР/. Повече информация: тел. 845 471; 845 734; 0887 686 143