Клуб „Журналистика“
Общински детски център за култура и изкуство - Русе