Клуб „Журналистика“
Общински детски център за култура и изкуство - Русе

Обявени резултатите на дванадесетия "Стоян Михайловски"

Administrator Съобщения
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО – РУСЕ

РЕЗУЛТАТИ
от Дванадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски”- Русе`2019

Резултатите вижте на сайта на конкурса.