Клуб „Журналистика“
Общински детски център за култура и изкуство - Русе

Водопади от природна красота

В моята родина има много красиви места. Част от тях аз съм посетил. Това лято направихме доста интересна екскурзия из околностите на Ловеч, за която ще ви разкажа.

Най-напред отидохме до Крушунските водопади, които са в близост до град Летница. Името на местността произлиза от наименованието на селото, където всъщност се намират водопадите.

Започнахме да се изкачваме по склона. Слънцето се показваше иззад клоните на дърветата. Стигнахме до табела, която показваше пътя за живописната гледка. Тръгвахме по указанието. След известно време видяхме водопадите, водата сякаш скачаше от скалата. През бистрата вода прозираха мъхове. Като се налюбувахме на гледката, продължихме изкачването. Най-горе имаше поляна, на която туристи бяха разположили палатките си. В края на този красив зелен килим имаше пещера, откъдето извираше водата. Запечатахме гледката в снимки за спомен.

След това продължихме по стар каменист път, който ни отведе до началото на местността. Неусетно стигнахме до Деветашката пещера. Виждаше се река Осъм, над която имаше разрушен мост. Като се обърнахме, видяхме огромния свод на пещерата. По-навътре от него беше входът. Вътре видяхме сталактити и сталагмити. Също в далечината се забелязваха и прилепи – на групи. В другата посока беше другата зала. Ние влязохме по-навътре от другите, защото си осветявахме пътя с прожектори. След това излязохме на открито.

Завършихме пътуването си с разходка до Покрития мост и до стария квартал Вароша в Ловеч. След екскурзията, която накратно ви описах, за сетен път се убедих с какви красоти е богато моето Отечество България.