Клуб „Журналистика“
Общински детски център за култура и изкуство - Русе

Млади журналисти участват в интересен проект

Administrator Съобщения

Както вече ви информирахме, „Не пускай духа от бутилката" се нарича поредният проект, в който участва клуб „Журналистика" при ОбДЦКИ–Русе. Проектът се изпълнява от Агенцията за устойчиво развитие на Русе и региона, а се реализира с финансовата подкрепа на Община Русе по тематичен конкурс „Превантивни програми за подрастващи и хора в риск".

Първото обучение на екипа се проведе на 28 юли т.г. в офиса на Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО. Участваха ученици от различни класове, които са част от нашия клуб, избрани за реализацията на проекта. Младите творци получиха основни презентационни умения, както и знания за това какви са вредите от употребата на алкохол за здравето, за успеха в училище и за успеха сред връстниците им.

За следващото обучение - 17 август т.г., учениците от екипа изготвиха собствени презентации, подходящи за техните съученици. Младите ентусиасти представиха своите разработки по проектната тема, като с помощта на обучителите коментираха и нанесоха корекции. Освен това предложиха съдържание и дизайн за информационните материали, които ще бъдат отпечатани по проекта и разпространени сред русенските ученици.

Припомняме, че целта на проектните дейности е насочена към намаляване на употребата на алкохол от учениците, стимулиране участието на младите хора в превенция на алкохолизма сред техните връстници и привличане на общественото мнение за негативните последици от пиенето при младите хора. Както бе обявено при представянето му, продължителността на проекта „Не пускай духа от бутилката" е шест месеца: юни - декември 2010 г., като крайни бенефициенти са учениците от русенските училища.